1942: Ondergedoken in de Euterpestraat

In 1942 woont Eddy een tijdlang met een vals persoonsbewijs en zonder jodenster in Amsterdam. In deze clip vertelt Eddy over een adres in de Euterpestraat waar hij woonde bij een SD’er. In de langs versie van het interview (zie bij "Interviews/ Eddy 1 +2") vertelt Eddy dat hij daar woonde samen met zijn latere zwager Piet Adriani. Uit de archieven blijkt dat Adriani in 1942 woonde aan de Euterpestraat 128 hs. In datzelfde huis woonde inderdaad een SD’er: Willem Jacobus Bekker, geboren 3 juni 1912 Zijn dossiers zijn te vinden in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR 2.09.09). ZIjn vrouw heette Maria Simon.