Toos 2

Gesprek met de vierde echtgenote van Eddy. Tweede gesprek, opgenomen 11 oktober 2012.