Tom Pauka 1

Tom Pauka verwierf vanaf de jaren ’80 naam als adviseur van PvdA-politici, zoals Wim Kok en Wouter Bos. In de jaren 50 was hij journalist en schrijver. Mede dankzij Pauka’s inzet en cohtacten, kreeg Eddy naam als fotograaf voor ge├»llistreerde tijdschriften en kranten.